NBA >> 賣牌朋友的牌 特地去要來造福大家 今天又獲利拉

Lv.12 名人堂


[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:40:02

朋友尚未出牌  晚點更新

12/07 01:03
朋友已出牌  供各位參考 

今晚走地表現不盡人意  明天一樣會在這裡分享走地  也請各位左上角幫我按一下 讓我更有動力分享

感恩

 

來帶大家走走

喜歡再跟

 

一樣12月以收30注為目標

12/01   NBA  1過1  走地              5過3   +2
12/02   NBA  4過2  走地              8過4   +0
12/03   NBA  5過3  走地              9過7   +6
12/04   NBA  5過5  走地              4過2   +5
12/05   NBA  4過2  走地11.5 過 9.5 獲利 +7.5
12/06   NBA  6過3  走地16.5 過 8.5 獲利 +1

此篇文章於2018/12/06 - 22:21:58最後修改
此篇文章於2018/12/07 - 01:04:01最後修改
 
122.117.59.214
2樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:40:51
175.97.18.182
3樓
Lv.5 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:41:08

只想綠油油

220.133.15.67
4樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:41:55
卡一個
223.137.114.49
5樓
Lv.14 神人
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:42:58
只想綠油油
1.164.131.95
6樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:44:05
跟上只想綠油油只想綠油油
180.204.35.55
7樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:44:35
122.117.59.214
8樓
Lv.5 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:45:14
等全場了。。。

只想綠油油

220.133.15.67
9樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:46:27

只想綠油油

本身熱愛棒球,有些研究,歡迎大家指教
27.246.200.199
10樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:46:28
瞬間跳到47.5
223.137.114.49
11樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:46:35
只想綠油油
1.200.54.23
12樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:47:01
只想綠油油只想綠油油只想綠油油
114.38.96.167
13樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:47:45
大大 NBA 大約幾點會出
39.8.163.142
14樓
Lv.6 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:47:48
今天不是喝水嗎
39.12.163.173
15樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:49:05
推高高
Ray
111.241.156.3
16樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:51:01

0.5住

 

122.117.59.214
17樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:53:56
只想綠油油只想綠油油只想綠油油
1.200.54.23
18樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:54:19
14樓 真的想賺錢啦 發表於2018-12-06 20:47:48

今天不是喝水嗎

今天含走地是+2  請爬上一篇文章
122.117.59.214
19樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:54:54
還會有嗎
1.200.54.23
20樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:55:17
19樓 太玄了 發表於2018-12-06 20:54:54

還會有嗎

目前正在看  不要催牌喔~~~

休息的時候會跟大家說
122.117.59.214
21樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:55:30
好謝謝
1.200.54.23
22樓
Lv.6 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:56:10
18樓 剛叔 發表於2018-12-06 20:54:19

今天含走地是+2 請爬上一篇文章

喔喔原來~ 我沒惡意
想說看場前3過3倒
39.12.163.173
23樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 20:59:13
122.117.59.214
24樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:00:47
122.117.59.214
25樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:03:43

1.5

 

122.117.59.214
26樓
第247期NBA莊家殺手
Lv.13 神人
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:04:13
剛叔讚喔  互推一個  一起加油

感謝
114.33.34.117
27樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:05:39
26樓 小T哥 發表於2018-12-06 21:04:13

剛叔讚喔  互推一個  一起加油

感謝

T哥等我走完馬上到~~~
感謝
122.117.59.214
28樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:05:51
22樓 真的想賺錢啦 發表於2018-12-06 20:56:10

喔喔原來~ 我沒惡意 想說看場前3過3倒

沒事沒事  XD
122.117.59.214
29樓
Lv.9 教練
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:07:26
卡一個
勝利者屬於你,可以的
101.137.101.54
30樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:08:24
122.117.59.214
31樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:08:28
只想綠油油感謝2
123.110.199.173
32樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:18:04
殺只想綠油油感謝
每周綠10注
118.166.247.14
33樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:18:48

只想綠油油

49.230.15.161
34樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:19:01
122.117.59.214
35樓
Lv.6 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:19:11
只想綠油油
122.118.122.51
36樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:20:40
122.117.59.214
37樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:26:33
只想綠油油殺
111.83.206.25
38樓
Lv.15 神人
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:35:32
辛苦了
220.136.67.65
39樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:44:16
2樓 大鵰綠 發表於2018-12-06 20:40:51

114.46.62.116
40樓
Lv.13 神人
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:48:00
推版大一起加油
互推一個
49.217.53.153
41樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:50:13
40樓 ChingHoganLai 發表於2018-12-06 21:48:00

推版大一起加油 互推一個

好的  等我一下  馬上過去坐坐
讚
114.46.62.116
42樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 21:53:45

只想綠油油

101.13.36.231
43樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:20:13
今日  16注  收 8.5  獲利 +1 晚上走地不理想  跟到抱歉囉~
老鷹 一節   65小   收   (O)
灰狼 一節   67小   收   (O)
籃網 上半   97小   收   (O)
魔術 三節   61大   噴   (X)
菲高 三節  44小    噴   (X)
菲高 全場 165小    收  (O)
哈薩 三節   42小   噴   (X)
哈薩 全場  157小   收   (O)
八一 三節   45大   收    (O)
青島 全場  251小 0.5注 收  (O)
浙江 三節   51大  噴    (X)
北京 三節   65小  噴    (X)
北京 三節   69小  1.5祝 噴 (X)
山東 全場  222小  收    (O)
浙江 全場  203大 噴     (X)
青島 全場  224大 收    (O)
122.117.59.214
44樓
Lv.4 球員
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:21:32
感謝
114.136.176.27
45樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:22:09
2樓 大鵰綠 發表於2018-12-06 20:40:51

卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
122.117.59.214
46樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:22:22
3樓 伯伯0608 發表於2018-12-06 20:41:08

只想綠油油

感謝伯伯支持~
122.117.59.214
47樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:22:32
4樓 kevin741023 發表於2018-12-06 20:41:55

卡一個

卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
122.117.59.214
48樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:22:45
5樓 球球新鮮人 發表於2018-12-06 20:42:58

只想綠油油

感謝加油
122.117.59.214
49樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:23:13
11樓 太玄了 發表於2018-12-06 20:46:35

只想綠油油

只想綠油油
122.117.59.214
50樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2018-12-06 22:27:14
跟了
59.124.128.242
不好意思,本文章已關閉回應功能,拍謝拍謝

© 2019 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師