JackRay

他是 665 個人的一盞明燈

國際盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
ABL 100% 100% 0 0 Lv.1 球迷
日本職籃 100% 100% 22 4 Lv.19 賭聖
MLB 71% 0% 14 5 Lv.18 先知
NBA 52% 47% 6 9 Lv.17 先知
NHL冰球 44% 40% 18 12 Lv.19 賭聖
歐洲職籃 43% 75% 19 7 Lv.18 先知

僅列出本月或上月有預測的聯盟

運彩盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
日本職籃 100% 100% 7 5 Lv.19 賭聖
足球 79% 75% 37 9 Lv.19 賭聖
歐洲職籃 67% 50% 21 10 Lv.18 先知
NBA 53% 61% 12 5 Lv.17 先知
ABL 50% 100% 0 0 Lv.1 球迷
MLB 22% 0% 17 7 Lv.18 先知

僅列出本月或上月有預測的聯盟

© 2020 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師