Hitman

他是 83 個人的一盞明燈

國際盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
MLB 52% 50% 0 0 Lv.12 名人堂
日本職棒 38% 40% 0 0 Lv.6 球員

僅列出本月或上月有預測的聯盟

運彩盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
MLB 52% 57% 0 0 Lv.12 名人堂
日本職棒 35% 40% 0 0 Lv.6 球員

僅列出本月或上月有預測的聯盟

© 2019 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師