NBA >> 初二 單隊大小分 卡位 今日轟炸莊家

Lv.14 神人


[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:18:20
初二推薦場次:
3倍注賽事:獨行俠爵士全場225大分  
3倍注賽事:公牛騎士全場212.5小分
5倍注賽事:雷霆灰狼全場225.5大分
3倍注賽事:湖人費城全場218.5小分

再次提醒:誤貓 請按照注碼調配下注
此篇文章於2020/01/25 - 22:24:48最後修改
此篇文章於2020/01/26 - 08:07:19最後修改
此篇文章於2020/01/26 - 08:36:00最後修改
1.200.57.58
2樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:19:46
目前過兩柱
27.246.101.165
3樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:20:47
36.232.194.32
4樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:21:29
早上只跟到鳳凰3注
27.246.168.17
5樓
Lv.7 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:22:01

殺

110.28.131.1
6樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:22:20
收12注
101.12.4.80
7樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:22:22
好可惜沒跟到~~~~ 新年快樂
114.43.72.60
8樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:22:55
跟上
42.72.212.250
9樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:24:37
爬不起來跟到一隻兩注的
今天-2
卡一個
49.219.131.144
10樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:25:19
新年快樂
111.251.237.158
11樓
Lv.12 名人堂
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:26:00
感謝2只想綠油油
101.15.165.206
12樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:26:09
推高高
27.247.68.241
13樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:26:30
讚
49.216.102.149
14樓
Lv.21 賭聖
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:27:57
49.216.44.8
15樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:28:07
8注+5注收,4注沒收
感謝大大救紅 已經退一半了
感謝大大真心感恩跟上跟上收錢愛你哦感謝辛苦了求分享只想綠油油
39.12.225.250
16樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:28:16
讚
49.216.102.149
17樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:29:31

感謝只想綠油油

117.19.224.25
18樓
Lv.14 神人
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:32:03
各位新年快樂
1.200.57.58
19樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:32:21
新年快樂 推高高感謝
39.12.225.250
20樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:32:39
感謝大大救紅~新年快樂
101.12.4.80
21樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:38:24
223.138.250.1
22樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:38:50

跟上

180.217.159.194
23樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:38:52
收五注,感謝版大
感謝2只想綠油油
180.217.224.158
24樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:40:22
新年快樂吧
49.214.129.181
25樓
Lv.8 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:43:11

感謝

115.165.219.20
26樓
Lv.2 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:46:06
收5注
125.224.209.62
27樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:48:20
請問 楓 神 選手棄賽 那這一場怎麼算呢拜託
223.137.83.15
28樓
Lv.17 先知
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:52:17

殺

49.216.50.151
29樓
Lv.4 球員
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:57:19
收16注,感謝版主~~

超爽der

101.12.163.248
30樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:57:52

推高高

223.140.232.149
31樓
Lv.15 神人
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 16:58:57

只想綠油油

114.26.23.180
32樓
856
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:01:09
只想綠油油只想綠油油
42.77.13.133
33樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:02:26
收8注感謝大大
39.9.228.239
34樓
Lv.2 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:05:59
收9注
101.9.192.11
35樓
Lv.5 球員
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:18:37

拜託感謝

223.136.248.227
36樓
Lv.5 球員
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:20:22
加油
追擊
180.204.214.137
37樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:25:16
27.242.32.180
38樓
Lv.14 神人
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:27:31
各位想要5倍注還是8倍注賽事?
1.200.57.58
39樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:27:59
只想綠油油
49.219.166.246
40樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:29:40
都要
27.246.168.17
41樓
84
Lv.9 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:33:07
+6
母湯
111.248.78.90
42樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:38:44
Yuming
111.83.87.245
43樓
Lv.8 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:42:17
+8
42.77.54.170
44樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:43:22
12注 推
111.71.48.200
45樓
Lv.8 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:43:38
我全都要
115.165.219.20
46樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:43:38
8倍注衝衝衝
111.71.48.200
47樓
第267期NBA莊家殺手
Lv.9 教練
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:47:19

殺豬

101.12.42.52
48樓
Lv.3 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:47:42
8倍注~準
101.15.200.220
49樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:48:46
跟定就贏定,我不能在你的版留言,是不是被封鎖了
27.246.168.17
50樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2020-01-25 17:53:47
+15跟上
1.170.147.234
回覆文章  ( 請先登入會員 )


© 2020 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師