Dennis729

他是 620 個人的一盞明燈

國際盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
NBA 53% 40% 0 0 Lv.12 名人堂
金牌莊家殺手 中國職籃 25% 0% 2 0 Lv.5 球員
金牌莊家殺手 韓國職籃 20% 33% 2 0 Lv.14 神人
歐洲職籃 0% 0% 1 0 Lv.10 名人堂
美式足球 0% 0% 1 0 Lv.4 球員
日本職籃 0% 0% 1 0 Lv.11 名人堂

僅列出本月或上月有預測的聯盟

運彩盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
足球 100% 100% 1 1 Lv.8 教練
NBA 47% 40% 0 1 Lv.12 名人堂
金牌莊家殺手 金牌單場殺手 中國職籃 25% 33% 2 1 Lv.5 球員
韓國職籃 20% 0% 1 0 Lv.14 神人
歐洲職籃 0% 0% 2 0 Lv.10 名人堂
日本職籃 0% 0% 1 0 Lv.11 名人堂

僅列出本月或上月有預測的聯盟

© 2019 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師