F逼ㄞ

他是 29 個人的一盞明燈

國際盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
NBA 52% 20% 0 0 Lv.12 名人堂
NHL冰球 0% 0% 0 0 Lv.8 教練

僅列出本月或上月有預測的聯盟

運彩盤

近期殺手 聯盟 月勝率 主推月勝率 莊家殺手 單場殺手 等級
NBA 58% 20% 1 0 Lv.12 名人堂
足球 0% 0% 0 0 Lv.9 教練

僅列出本月或上月有預測的聯盟

© 2019 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師